03/08/2009

နာမက်န္းေသာ ေန႔ရက္မ်ားျပန္ဖုိ႔ရာ အိမ္အဆင္သင့္

သြားဖုိ႔ရာ သံသရာအဆင္သင့္

နာဖုိ႔ရာ ခႏၶာကုိ္ယ္အဆင္သင့္

နာျခင္းပင္လယ္ကုိ ရြက္လႊင့္ၿပီးမွ

ျပန္လည္ရွင္သန္းျခင္း ကမ္းေျခမွာ အပန္းေျဖရမွာလား၊

ဒါမွမဟုတ္........

ေသျခင္းကၽြန္းစုမွာ ဆုိက္ကပ္ရမွာလား

ေလာေလာဆယ္မွာ

စိတ္ဓာတ္က ဘယ္လုိရွိပါသလဲ?

ရုပ္ကသာ ေဆးရုံေပၚမွာ

စ္တ္က ဘေရာ့ဒ္ေ၀း ဇာတ္ခုံေပၚေရာက္ေန

ရုပ္ကသာ လူနာတင္ကုတင္ေပၚမွာ

စိတ္က ကားလ္ေပါ့ပါးရဲ႕ စာအုပ္ထဲမွာ

ရုပ္ကသာ ၿပဳိလဲက်ေန

စိတ္ကလြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္လုိ မားမားမတ္မတ္

ငုတ္တုိင္ကႀကိဳး မျပတ္ေသးသေရြ႕

ကၽြန္ေတာ့္မွာ သတၱိရွိပါတယ္။

No comments:

Post a Comment