20/08/2009

ထိုင္းနိဳင္ငံေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကပစၥည္းေလးပါးပေဒသာပင္စိုက္ထူ16, ွSunday,August

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိစက္ရံုအသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စာထုပဒီမိသားစု

၀ါလာလပ္မိသားစုႏွင္႔ ဖက္ကစင္-၆၂/လမ္းမိသားစုမ်ားက ၀ပ္တလံုးေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ ပညာေတာ္သင္

သံဃာေတာ္ ၅၀-ပါးတို႔အား ခ်မ္းသာစြာပညာသင္ၾကားနိုင္ေရး ေမွ်ာ္ရည္ေတြးလွ်က္ ေန႔ဆြမး္ဆက္ကပ္ျခင္း၊

ထာ၀ရပစၥည္းေလးပါးေပေဒသာပင္မ်ား စိုက္ထူ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလွဴရွင္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားကိုယ္စား ေ၀ယ်ာ၀စၥအသင္းမွ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လူငယ္မ်ားက

အလွဴရွင္ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ႕ေၾကာင္းလည္းသိရွိရေပသည္။

ပစၥည္းေလးပါးထာ၀ရေငြပေဒသာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါဖုန္းနံ

ပါတ္မ်ားကိုဆက္သြယ္၍ လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း ႏိွဳးေဆာ္လိုက္ရေပသည္။

ဦးဓမၼပါလ ဖုန္း-0896360194

ဦးေတဇဓမၼ ဖုန္း-0876840140


No comments:

Post a Comment