23/06/2010

တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ ၀မ္းေျမာက္လႊာႏွင္႔ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မံုရြာခရိုင္၊ယင္းမာပင္ျမိဳ႔နယ္၊နံ႔သာကုန္းေက်းရြာေန အဘ-ဦးၾကည္စိုး၏ သမီး မသန္းသန္းစိုးႏွင္႔

အဘ-ဦးေအာင္ေမာင္း၏သမီး မစုျမတ္မြန္တို႔သည္ ပညာသင္ႏွစ္-၂၀၀၉/၂၀၁၀ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔စာေမးပြဲ

ေအာင္ျမင္ၾကေၾကာင္း အြန္လိုင္းမွတဆင္႔ၾကားသိရပါသျဖင္႔ ရပ္ရြာအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္စား မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

၄င္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ မသန္းသန္းစိုးႏွင္႔ မစုျမတ္မြန္တို႔သည္ နံ႔သာကုန္းေက်းရြာ ကမၻာ႔ရန္ကင္း

ေက်ာင္းတိုက္တာအတြင္း၌ ဖြင္႔လွစ္ေသာ ေနြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းတက္ခဲ႔ၾကစဥ္

ကလည္းအဆင္႔အသီးသီးတြင္ ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၾကသူမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ၾကသလို ယမန္ႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔

စာေမးပြဲတြင္လည္း တစ္ႏွစ္တည္းျဖင္႔ပင္ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာ သင္တန္းၾကီးအေနျဖင္႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔ စာေမးပြဲ

တက္ေရာက္မည္႔ အဖ-ဦးသိန္းလွိဳင္၏သမီး သင္တန္းသူ မထက္ထက္စိုးအား ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးအျဖစ္

တစ္သိန္းက်ပ္တိတိကို သင္တန္းျပဆရာေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား ဆရာေတာ္ ဦးသုဇနမွ ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း

သတင္းရရွိပါသည္။ို


17/06/2010

ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာဗုဒၶဘာသာသင္တန္းဆုႏွင္းသဘင္အခမ္းနားမွွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္မ်ားအားေတြ႔ရစဥ္
သင္တန္းသူ/သားမ်ား
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းသူ/သားမ်ားအားဆုေပးပြဲအျပီးသင္တန္းျပဆရာေတာ္မ်ားႏွင္႔အတူအမွတ္တရ
အဆင္႔အသီးသီးမွ ပထမဆုရွင္မ်ားးျဖစ္ၾကသည္႔မႏွင္းအိေထြး၊မေ၀ေ၀လြင္၊မေ၀ေ၀ခိုင္(၀ဲမွယာ)
သင္တန္းသူ/သားမ်ားအားဆုေပးပြဲအျပီးသင္တန္းျပဆရာေတာ္မ်ားႏွင္႔အတူအမွတ္တရ
သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္မ်ားႏွင္႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အမွတ္တရ
သင္တန္းေအာင္ပြဲအထိမ္းမွတ္အျဖစ္ က်င္းပမည္႔ ဓမၼသဘင္စင္ျမင္႔အား ေတြ႔ရစဥ္
ဓမၼကထိကဆရာေတာ္အရွင္အစၦရိယမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေနစဥ္
ဓမၼကထိကဆရာေတာ္အရွင္ရာဇိႏၵ(ေမာင္မင္းစိုး-ေရႊနံ႔သာ)မွ ယဥ္ေက်းလိမၼာ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေနစဥ္
ေရာက္ရွိလာၾကသည္႔ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ တရားနာပရိသတ္မ်ား
တရားနာယူေနၾကသည္႔ သင္တန္းသူ/သားမ်ား
တရားနာယူေနၾကသည္႔ သင္တန္းသူ/သားမ်ား

(ေက်းဇူးတင္လႊာ)မွတ္တမ္းဓာပံုမ်ား ပို႔ေပးေသာ ေမာင္မင္းစိုး(ေရႊနံ႔သာ)အား အထူးပင္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဆန္းသစ္ေအာင္