17/06/2010

ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာဗုဒၶဘာသာသင္တန္းဆုႏွင္းသဘင္အခမ္းနားမွွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္မ်ားအားေတြ႔ရစဥ္
သင္တန္းသူ/သားမ်ား
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္
သင္တန္းသူ/သားမ်ားအားဆုေပးပြဲအျပီးသင္တန္းျပဆရာေတာ္မ်ားႏွင္႔အတူအမွတ္တရ
အဆင္႔အသီးသီးမွ ပထမဆုရွင္မ်ားးျဖစ္ၾကသည္႔မႏွင္းအိေထြး၊မေ၀ေ၀လြင္၊မေ၀ေ၀ခိုင္(၀ဲမွယာ)
သင္တန္းသူ/သားမ်ားအားဆုေပးပြဲအျပီးသင္တန္းျပဆရာေတာ္မ်ားႏွင္႔အတူအမွတ္တရ
သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္မ်ားႏွင္႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အမွတ္တရ
သင္တန္းေအာင္ပြဲအထိမ္းမွတ္အျဖစ္ က်င္းပမည္႔ ဓမၼသဘင္စင္ျမင္႔အား ေတြ႔ရစဥ္
ဓမၼကထိကဆရာေတာ္အရွင္အစၦရိယမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေနစဥ္
ဓမၼကထိကဆရာေတာ္အရွင္ရာဇိႏၵ(ေမာင္မင္းစိုး-ေရႊနံ႔သာ)မွ ယဥ္ေက်းလိမၼာ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေနစဥ္
ေရာက္ရွိလာၾကသည္႔ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ တရားနာပရိသတ္မ်ား
တရားနာယူေနၾကသည္႔ သင္တန္းသူ/သားမ်ား
တရားနာယူေနၾကသည္႔ သင္တန္းသူ/သားမ်ား

(ေက်းဇူးတင္လႊာ)မွတ္တမ္းဓာပံုမ်ား ပို႔ေပးေသာ ေမာင္မင္းစိုး(ေရႊနံ႔သာ)အား အထူးပင္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဆန္းသစ္ေအာင္

No comments:

Post a Comment