02/08/2009

ေတာင္ျမိဳ႕ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးဧ။္ အဓိ႒ာန္

ငါတို႔ျမတ္စြာ ေလာင္းလွ်ာတုန္းက

ေနာက္ဆံုးအထိ ပါရမီ၊

လူနတ္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေရးမို႔

အသက္ေပးလို႔ ျဖည္႔ခဲ႔သည္။

တို႔ရဲ႕ျမတ္စြာ သာသနာအတြက္မို႔

ငါပါအသက္ ဆံုးေပ႔စီ၊

ေနာက္မဆုပ္ေပါင္ ခုလိုေတြးလို႔

ကုသိုလ္ေရးမို႔ ၾကိဳးစားမည္။

No comments:

Post a Comment