08/08/2009

ကဗ်ာျဖစ္သြားမယ္သတိထားသူ႔ကိုေတြ႔ရင္ ေဝးေဝးေ႐ွာင္
မေ႐ွာင္ရင္ ကဗ်ာျဖစ္သြားမယ္
၂၇ ခါတိတိ လူပါးဝတဲ့ ကဗ်ာဆရာ
သူ႔အတြက္..
အေမဆိုလည္း ကဗ်ာျဖစ္ရဲ႕
ေဖေဖာ္ဝါရီဆိုလည္း ကဗ်ာျဖစ္ရဲ႕
ေဆးလိပ္ျဖတ္လည္း ကဗ်ာျဖစ္ရဲ႕
လူလူခ်င္းအႏိုင္က်င့္လည္း ကဗ်ာျဖစ္ရဲ႕
အမွန္တရားအတြက္ဆို
သူ႔လက္က အၿငိမ္မေနဘူး
ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျမင္သမွ်
မတရားတာေတြအားလံုး
ႏွစ္ခ်ဳိ႕ေကာ္ဖီထဲ ထည့္ေဖ်ာ္မယ့္ ကဗ်ာဆရာ
၂၇ ႏွစ္တိတိ လူပါးဝခဲ့ၿပီးျပီ.........

No comments:

Post a Comment