20/08/2009

မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင္႔၀င္ခြင႔္လမ္းညႊန္


Tuesday, July 28, 2009

မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္ (အယုဒၵယ)

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္ဟာ ဘာသာေရးတကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၅.ဆက္ေျမာက္ ရာမ
ဘုရင္ျဖစ္တ့ဲ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ဘုရင္က တည္ေထာင္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္၊ တကၠသုိလ္ကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့တ့ဲ ဘုရင့္ရဲ႕ အမည္ကုိလုိက္ျပီး မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္ဆုိျပီး မွည့္ေခၚ
ခ့ဲပါတယ္၊ (ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားက သူတုိ႕ဘုရင္မ်ားကုိ ရာမ ၁- ၂ စသည္ျဖင့္ ေခၚဆုိၾကသည္။) ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗုဒၶသာသနာကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႕ျဖစ္ျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားသာမက ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ပါ
၀င္စားသူလူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ သင္ၾကားခြင့္ျပဳထားပါသည္၊ ယင္းတ ကၠသုိလ္ၾကီးကုိ သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၄၃၂-ခု၊ ခရာဇ္ႏွစ္ ၁၈၉၀-ခု၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၈.ရက္ေန႕မွာ တည္ေထာင္ခ့ဲပါတယ္။ ယင္းတကၠသုိလ္မွာ B.A တန္းႏွင့္ M.A တန္းးမ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိေရာ ထုိင္းလုိပါ ႏွစ္သက္ရာဘာသာနွင့္ သင္ၾကားႏုိင္
ပါတယ္၊

B.A တန္း၀င္ခြင့္

B.A တန္းကုိ တက္ခ်င္တ့ဲျမန္မာေက်ာင္းသားဟာ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္း သီလရွင္ဆုိယင္ အနည္းဆုံး အၾကီးတန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရပါမယ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိယင္ ၁၀.တန္းေအာင္ရပါမယ္၊ မူရင္းေအာက္လက္မွတ္ဟာ ျမန္မာဘာသာနဲ႕ဆုိလ်င္ေတာ့ ႏုိထရီျပန္ဖုိ႕လုိပါတယ္၊ အဂၤလိပ္လုိ ေရးထားပါက ျပန္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ၊ က်န္တ့ဲလုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ကုိယ္ေအာင္ျမင္ထားတ့ဲ စာေမးပဲြ အမွတ္စာရင္း၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနေထာက္ခံစာမ်ား လုိအပ္ပါမယ္၊ အဂၤလိပ္ပရုိဂရမ္
တက္မည့္သူမ်ားဟာ အဂၤလိပ္စာကုိ ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာျပီးသူျဖစ္သင့္ျပီး အက္ေဆးကုိလည္း ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္း လက္တန္းေရးႏုိင္သူျဖစ္က ပုိအဆင္ေျပပါသည္၊ သုိ႕မဟုတ္ပါက ပညာသင္ႏွစ္
အတြင္းမွာ အခက္ခဲေတြ႕ႏုိင္ျပီး မ်က္ႏွာငယ္ရတတ္ပါသည္၊ B.A တန္းကုိ ေလးႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ Semester တစ္ခုကုိ ဘတ္ ၅၀၀၀ သြင္းရပါသည္၊ (က်ပ္တစ္သိန္းခြဲခန္႕) တစ္ႏွစ္လ်င္ Semester ႏွစ္ခုရွိျပီး ေလးႏွစ္ဆုိလ်င္ Semester ရွစ္ခုရွိ ပါမည္၊ ေလးႏွစ္စာ ကုန္က်စရိတ္ကား ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀၀ ရွိပါမည္၊ (က်ပ္ ၁၄.သိန္းခန္႕) B.A တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ ၇.ခုရွိျပီး စိတ္၀င္စားစရာလည္းေကာင္းပါသည္၊ သခ်ၤာနဲ႕ အဂၤလိပ္စာမ်ားလည္း ပါပါသည္၊ ၀င္ခြင့္ေဖါင္မ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္လက္ခံေလ့ရွိျပီး M.A တန္းအတိုင္း ၀င္ခြင့္ကုိ ေရးေျဖေကာ ႏွဳတ္ေျဖပါ ေျဖရပါသည္၊ ေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကား General knowledge in Buddhism (Four Nobel Truths & Eight-fold Nobel Paths, etc) နဲ႕ English Proficiency မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

M.A တန္း၀င္ခြင့္

M.A တန္းကုိတက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္းသားသည္ အနည္းဆုံး ဓမၼာစရိယ သုိ႕မဟုတ္ တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ B.A ေအာင္ထားျပီးသူျဖစ္ရပါမည္၊ ဓမၼာစရိယေအာင္လက္မွတ္ျဖစ္ပါက ႏုိထရီ အဂၤလိပ္လုိျပန္ရန္လုိအပ္ျပီး သာသနာ့တကၠသုိလ္မွ ေအာင္လက္မွတ္ျဖစ္ပါက အဂၤလိပ္လုိ ပါျပီး
ျဖစ္၍ ျပန္ရန္မလုိေတာ့ပါ၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာလကုန္တာနဲ႕ ၀င္ခြင့္ေတြကုိလက္ခံတတ္ျပီး မတ္လ အလယ္ေလာက္မွာ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲက်င္းပေလ့ရွိပါတယ္၊ ေရးေျဖေကာ ႏွဳတ္ေျဖပါ ေျဖရပါတယ္္၊ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမွာေတာ့ General Knowledge in Buddhism နဲ႕ English Proficiency ေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ပညာသသင္ႏွစ္ကုိ ၅-ႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး (Course Works) သင္တန္းကာလ ၂-ႏွစ္ျဖစ္ျပီး (Thesis) က်မ္းေရးရန္ ၃-ႏွစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္၊ တတ္ႏုိင္ပါက သင္တန္းျပီးျပီးခ်င္းလည္း က်မ္းကုိ တင္ႏုိင္ပါသည္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးရမည္ျဖစ္ကာ အနည္းဆုံး စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ပါရွိရပါမည္၊ အဂၤလိပ္လုိ ေရးရပါမည္၊ M.A တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀၊ (ေဒၚလာ-ေလးရာေက်ာ္) ေပးသြင္းရပါသည္္၊ ဖုိင္နယ္စာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္းျပီး Credit မ်ားမ်ားရပါက Tuition Fee Scholarship ရျပီး ပုိက္ဆံထပ္သြင္းစရာ မလုိေတာ့ပါ၊ စာေမးပြဲက်ပါက ဘာသာအလုိက္ Tuition Fee ထပ္သြင္းရပါသည္။

No comments:

Post a Comment