18/08/2009

မိခင္ ေႏွာင္ၾကိဳးကို ေျဖပါအံ႔

“မိခင္ ေႏွာင္ႀကိဳးကို ေျဖပါအံ့”

• သည္းစြာေသာ အနာကုိ ကုစားပါအံ့
သမီး၏ လံု ့လ ဝီ္ရိယျဖင့္ နာလန္ထူပါေစ အံ့---

• ေမြး ေက်းဇူးကို မသိတတ္ေသာ ထိုသူတုိ႔အား
သိနားလည္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းကို
သမီးအား ေပးပါေလ ---

• ေတြ႔ရအံံ့ေသာ ေဘးရန္ တုိ႔ကို
သမီး ထီမည္ မဟုတ္ ---

• တဘဝတြင္ တခါသာ ေသရသည္ ျဖစ္၍
အဘယ္နည္းႏွင့္ ေသရသည္ ျဖစ္ေစ
သမီး၌ မထူးျခား ---

• သမီး၏ စိတ္ကူးတို႔ သည္
ဤ တကယ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္
ဤသင္တို႔သည္လည္း ေပ်ာ္ျမဴး ၾကရမည္ ----

• အျခား အျခားေသာ သူတုိ႔၏
ရႈတ္ခ်ျခင္း
ကဲ့ရဲ႕ျခင္း
မုန္းတီး ရြံရွာျခင္း
နာမည္ဖ်က္လုိျခင္း တုိ႔ကို
သမီး အလ်ဥ္း ဂရုမျပဳ ---

• မိခင္ထံမွ ဒါမွ ငါ့သမီး ဟူေသာ
က်ဴးရင့္သံကိုသာ ေတာင့္တ ပါ၏ ----

• ေလာကတြင္ မိခင္၏ ေက်းဇူးကုိ
အသိတတ္ဆံုးသမီး ျဖစ္ရပါလုိ၏ ။ ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

No comments:

Post a Comment