20/08/2009

သဒၶါၾကည္ျဖဴ ေ႐ႊညာသူေတြရဲ႕ ေရႊဆံပင္အလွဴပြဲ

ဆံပင္မ်ားကိုျဖတ္စီး၍ လာေရာက္ဒါန္းေနၾကစဥ္


စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မံုရြာခရိုင္၊ပုလဲျမိဳ႕နယ္၊ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိမံုရြာမွ

အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရားသို႔သြားရာပင္မလမ္းေဟာင္းၾကီးသည္သြားမျဖစ္ေလာက္

ေအာင္ပ်က္စီးယိုယြင္းလွ်က္ရွိေနပါသျဖင္႔အရွင္ေ၀ပုလႅဦးေဆာင္ေသာသံဃာေတာ္မ်ားက

ျပုျပင္ေနလွ်က္ရွိရာ တံတားမ်ားစြာအနက္မွ ဘတ္ဂ်က္မ်ားစြာကုန္က်မည္႔တံတားၾကီးတစ္စင္း

အတြက္အလွဴေငြရဖို႔ရန္ အရမ္းခက္ခဲလွ်က္ရွိပါသည္၊သို႔အတြက္ေၾကာင္႔တံတားရန္ပံုေငြအတြက္

အဆင္ေျပေစရန္ ဆံပင္မ်ားအလွဴခံကာ ဆံပင္ေရာင္းရေငြမ်ားျဖင္႔ေရႊဆံပင္တံတားတည္ေဆာက္မည္

ျဖစ္ရာ ေရႊညာသူမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ဆံပင္မ်ားကိုျဖတ္၍ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္၊။

No comments:

Post a Comment