02/08/2009

မုန္တုိင္းထန္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား


“ အကယ္၍ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေစာင့္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအတြက္လည္း မေမာမပန္းေနႏုိင္ မယ္ဆုိရင္

ဒါမွမဟုတ္ မဟုတ္တရား မုသားစကားေတြ ၾကားေနရတဲ့အခါ မင္းကလည္း အ လိမ္အညာေတြနဲ႔

မတုံ႔ျပန္ဘူးဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ မင္းကုိလူတကာက ၀ုိင္း၀န္းမုန္းတီးတဲ့အ ခါ မင္းဟာအမုန္းေတြ

ျပန္မပြားဘူးဆုိရင္ ၿပီးေတာ့ မင္းကုိယ္မင္း လူေတာ္တစ္ေယာက္ ရယ္လုိ႔ မျမင္ဘဲ

ပညာရွိစကားေတြလည္း မေျပာၾကားဘူးဆုိရင္ ”

မတီးဘဲျမည္ေနတဲ့စည္ဟာ ဘာအဓိပၸါယ္မွမရွိဘူး။ ဆုိလုိတာက အက်ဳိးမဲ့သက္သက္

စြန္႔စားမႈမ်ဳိးေတြကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔လုိတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရတဲ့

ေန႔ရက္မ်ားစြာကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္ေနဖုိ႔ဆုိတာ သက္ေတာ္ေစာင့္တစ္ေယာက္ရဲ႕ စည္းမ်ဳိး

တာ၀န္ေက်မႈမ်ဳိးရွိၿပီး သုိသုိ၀ွက္၀ွက္ ရိွေနဖို႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ိန္ေတြ အၾကာႀကီးေစာင့္ စားခဲ့ၿပီးမွ

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္အတြက္ ရွိသင့္တဲ့အမုိက္ေတြ လြန္ကဲၿပီး

ေဖာက္ျပန္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သုိ႔မဟုတ္ရင္ ေမာပန္းႏြမ္းႏြယ္ေနၿပီး အူလုိက္အ သည္းလုိက္

ဖတ္ဖတ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေသခ်ာမႈခရီးအစဟာ မၾကာခင္ေက်မြသြားပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေၾကာင့္

အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးမွ ေနာက္တတဖန္ေတြးေတာ ပူပန္မႈေတြနဲ႔

မေက်မနပ္ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ သံသရာကုိဆြဲဆန္႔သလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ကုိယ္လုပ္ႏုိင္တာေတြကုိ လုပ္ေနၾကတယ္။ လုပ္ေနရမယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ လုပ္ေနျခင္းမ်ဳိးကုိ

ဆက္လက္လုပ္ေနဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အားအင္အျပည့္ေမြးၿပီး ဆက္လက္

ရြက္လြင့္ႏုိင္ေအာင္ လက္နက္ကိရိယာေတြ အျပည့္အ၀တပ္ဆင္ထားဖုိ႔လုိ တယ္။

ကုိယ္လုပ္ေဆာင္တာေတြကုိ လုပ္ေနတဲ့အခါ ေနာက္မတြန္႔ဖုိ႔ အရမ္းအေရးႀကီး တယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ကေတာ့ ဆယ္ေလးတစ္ေလးေပါ့။ ဒါဟာ အေရးမႀကီးဘူး။ အဲဒီလုိ လုပ္ေနတဲ့အခါ မ

ုသားစကားေတြ၊စြတ္စြဲမႈေတြ၊အျပစ္တင္မႈေတြ၊ေ၀ဖန္မႈေတြ ေျပာဆုိေန သံေတြ ၾကားေနရလိမ့္မယ္။

အဲဒီလုိ ၾကားေနရတဲ့အခါ မင္းဟာ စိတ္ကုိေလ်ာ့ခ်ထားလုိက္

ေရ၀၀ေသာက္လုိက္။ေလေကာင္းေလသန္႔ ၀၀လင္လင္ရွဴသြင္းလုိက္၊ ၿပီးေတာ့ စိတ္ကုိေျဖ

ေလ်ာ့လုိက္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အားလံုးရဲ႕အသက္ရွဴသံေတြကုိ နားေထာင္လုိက္ဖုိ႔လုိ တယ္။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မဟုတ္မမွန္တရားေတြနဲ႔ ျပည္လည္မတုန္႔ျပန္မိေအာင္ အေရးတ ႀကီးလုိအပ္တယ္။

ကုိယ္လုပ္ႏုိင္တာကုိ လုပ္လုိက္ပါ။ ေနာက္ၿပီးကုိယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ

ေက်ေက်နပ္နက္လက္ခံလုိက္ပါ။

ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိးတရားကုိ ဆုိးေကာင္းမခဲြျခားဘဲ လက္ခံထားၿပီး တာနဲ႔ မင္းဟာ

လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေပါ့။ အေျခအေနေတြ ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ တြန္းအားမ်ဳိးစံုနဲ႔

မင္းကုိတြန္းေနလိမ့္မယ္။ ဒါကုိလည္း မင္းဟာ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး ရင္ဆုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာက္ရြ႕ံေနမႈမ်ဳိးစံုမွ ကင္းေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိ တာ

ကုိယ့္ဘ၀ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ လူေတြက ကုိယ္ဘာေကာင္ဆုိတာကုိ မ

တုိင္းတာေတာ့ဘူး။မၾကည့္ေတာ့ဘူး။ကုိယ္ဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိပဲ တုိင္းတာၾကမယ္။

ၾကည့္ၾကလိမ့္မယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ့္တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပး ၿပီးတာနက္

တၿပိဳင္နက္ လူသူကင္းရွင္းတဲ့ အရပ္ကေန ၾကည့္ၿပီးၿပံဳးေပ်ာ္ေနဖုိ႔ပါ။ တုိင္ေပၚ တက္ၿပီး

ေခါင္ေထာင္ျပေနစရာမလုိဘူးဆုိတာပါပဲ။

ေမာင္မင္းစိုး(ေရႊန႔ံသာ)

No comments:

Post a Comment