07/09/2009

ဲျပည္ပေရာက္ေသာ္လဲသဒၶါဗီဇမေပ်ာက္ၾကတဲ႔ေရႊျမန္မာမ်ား

အလွဴရွင္မ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔အတူ ေတြ႔ရစဥ္
ေက်ာင္းသား ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားႏွင္႔အတူအမွတ္တရ
ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ၾကက္သြန္ႏွင္႔အျခားလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းေနၾကစဥ္
စက္တင္ဘာ(၇)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔

ယေန႔ေန႔လည္(၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ထိုင္းနိုင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊

ဖုထဘူးခ်ား(၄၄)လမ္း TIRENDစက္ရံု ရွိျမန္မာမိသားစုမ်ားက


ျမန္မာသံဃာေတာ္အမ်ားစုသီတင္းသံုးေနထိုင္ရာ၀ပ္တလံုးေက်ာင္း

တိုက္တာသို႔လာေရာက္၍ ေရေအးစက္(၀ါတာကူလာ)၊ေရခဲပံုးႏွင္႔

အျခားလိုအပ္ရာရာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရစက္သြင္းခ်၍

လွဴဒါန္းခဲ႔႕ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ဤအလွဴရွင္မ်ားသည္သံဃာေတာ္မ်ား၏ပစၥည္းေလးပါးအတြက္

ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေနသည္႔ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီးလစဥ္ဒုတိယပတ္

တနဂၤေႏြေန့တိုင္းေက်ာင္းတိုက္တာသို႔လာေရာက္ၾကကာေန႔ဆြမ္း

ဆက္ကပ္
လွဴဒါန္းေနၾကသည္႔အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အလားတူလွဴဒါန္းလိုမ်ားအေနျဖင္႔ေအာက္ပါအီးေမး၊ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔

ဆက္သြယ္၍ လွဴဒါးန္းနိုင္ပါေၾကာင္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

E-mail:santhitaung09@gmail.com

ဦးဓမၼပါလ-ဖုန္း ၀၈-၉၆၃၆၀၁၉၄
ိိ

No comments:

Post a Comment