30/09/2009

ခႏီၱႏွလံုး အျပံဳးမ်က္ႏွာ


ေလာကီပုဂၢိဳလ္၊ လူထိုထိုတို႔
မလိုစိတ္ထား၊ မုန္းစိတ္ပြားလည္း
ငါ့အားရန္ျပဳ၊ ငါမမႈေပ
ၿပံဳး၍ေနအံ့ ။

ငါသည္ေသာ္ကား၊
ခႏၱီတရား

လက္ကိုင္ထားလွ်က္
သင္တို႔ရန္ျပဳ၊ စိတ္ထားႏုလည္း
မုခမညိဳ၊ ရန္မလိုဘဲ
အခ်ိဳမ်က္လံုး၊ အၿမဲသံုးလ်က္
အၿပံဳးျဖင့္သာ ေနလိုက္ပါမည္
ဆယ္ကမၻာတိုင္ မုန္းေစေသာ္ ။

ေမာင္ေတဇ (စလင္း) ေရႊကံေျမ

ျပည္တြင္းထုတ္
"ေမတၱာရွင္" ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမဂၢဇင္း
အမွတ္ (၂)၊ ၂၀၀၉၊ ၾသဂုတ္လ၊ စာမ်က္ႏွာ (၇) မွ ကဗ်ာအား
ကရုဏာေမေမကို ဂုဏျ္ပဳေသာအားျဖင္႔ မွ်ေ၀ခံစားကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment