07/09/2009

ဲျပန္လို႔ျဖစ္ေသးဘူး

ငျမတ္စံ

ေမြးရပ္ဌာန္ လြမ္းလွခ်ည့္

မင့္အေမ ရွိလို႔လား

ငါ့ရင္ၾကားမွာ ငါ့ဟာငါေမး...။

အေမ မရွိေပမယ့္

ေျပစရာ

ေျဖစရာ ရွိေလရဲ႕

အေမ့အုဋ္ဂူဟာ အေမပဲရယ္လို႔

င့ါဘာသာ အေျဖေပး...။

ထုံးေလးလည္း သုတ္ခ်င္တယ္

ပတ္ပတ္လည္ ပန္းေတြစိုက္

ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ ဦးခိုက္ဖို႔

ျခံဝိုက္ၿပီး ကာမယ္

စိတ္ကယ္ကကူး...။

ေသာက္ရူးေတြ အာဏာရခ်ိန္မိႈ႔

ျပန္လို႔က ျဖစ္ဘူး...။

ဟူး ႕႕႕႕႕႕႕႕

ေမာလိုက္ေလ...။ ။

သန္းစိန္


No comments:

Post a Comment