17/07/2009

ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ၾသ၀ါဒကထာ

အမ်ားအက်ုဳိး

ရြက္သယ္ပိုးက

ခနိုဳးခနဲ႔

ဆိုကဲ႔ရဲ႕လည္း

မရြဲ႕မေစာင္း

ကိုယ္႕လမ္းေၾကာင္းကို

စိတ္ေကာင္းႏွင္႔ယွဥ္

ေရွးရွုႏွင္ေလာ.....

No comments:

Post a Comment