17/07/2009

အထူး၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း

ဇူလိုင္-၁၇၊ စေန

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မံုရြာခရိုင္၊ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္၊သဲကုန္းေက်းရြာ၊သဲကုန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္
၏တပည္႕အရွင္အာေလာက(ပထမၾကီးတန္း)သည္မၾကာေေသးမွီရက္ပိုင္းကႏွလံုးေရာဂါျဖင္႔ဘ၀နတ္ထံ
ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေၾကာင္းေလလွိုဳင္းမွတဆင္႔ၾကားသိရသည္႔အတြက္က်န္ရစ္သူမယ္ေတာ္၊ခမည္းေတာ္တို႔
ႏွင္႔ထပ္တူထပ္မွ်အထူး၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိပါေၾကာင္းျပည္ပေရာက္ပုဂၢိဳလ္အားလံုး၏ကိုယ္စားမ်ဳိးဆက္သစ္
မွတ္တိုင္မွထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

No comments:

Post a Comment